DALŠÍ AKTIVITY

POHYBOVÉ POBYTY – MANDALA/SKIWIND 

s Andreou Mlynáříkovou a Veronikou Bečkovou

Mandala – Centrum energetické rovnováhy, je důležité místo mého života a vážím si skutečnosti, že jsem jeho součástí od samého počátku, což je v roce 2023 již neuvěřitelných 10let. Energie Mandaly je pro mě nepopsatelná, je to prostor, kde můžete mít otevřené srdce a být sami s sebou. Je mi proto ctí být u zrodu nového projektu „POHYBOVÝCH POBYTŮ“ koncipovaných též ve spojení s poznáváním nových míst i duševní a fyzické relaxace“.

Veronika Bečková

Andrea dodává:

Verča je skalní klientka, která navštěvuje pravidelně mé skupinové Harmonizační lekce od doby vzniku Mandaly do současnosti. Od statusu „klientky“ se kontinuálně vyvíjelo, rozvíjelo a prohlubovalo spontánně naše přátelství. Naše životní zkušenosti i životní filozofie jsou si velmi podobné, rezonují a cítíme sounáležitost a synchronicitu i našich povah a vnitřního vyladění, takže za sebe konstatuji, že Verču považuji za svého skalního přítele v mém životě a velmi blízkou osobu a bytost, které si nesmírně vážím a kterou mám moc ráda jako kamarádku i jako spřízněnou duši a člověka.

S Verčou jsme se rozhodly a shodly, že vzhledem k našim zkušenostem a blízkosti obsahu našich činností, kterým se věnujeme, zahajujeme a rozvíjíme kromě propojení cvičení v Mandale také pracovní spolupráci. Verča se tedy stala externí spolupracovnicí Mandaly a je spoluorganizátorkou pobytů, které spolu připravujeme pro klienty Mandaly a Skiwindu a to v rámci České republiky, i v zahraničí.

Velmi se na tuto společnou aktivitu a novou kapitolu v Mandale těším. Věřím, že všem potencionálním účastníkům, včetně nás obou, přinese nový rozměr dosavadní činnosti a naplnění.

Verča doplňuje:
„Sport je můj život, proto jsem od dětství mířila tímto směrem. Vystudovala jsem Sportovní gymnázium v Kladně a jsem absolventkou Západočeské univerzity v oboru TV a sport & trenérství se zaměřením na lyžování a zdravotní TV.                                                    

Doslova od mých prvních krůčků jsem propadla lyžím a již v šesti letech jsem byla zařazena do závodního oddílu v té době Poldi Kladno, který jsem úspěšně reprezentovala v alpském lyžování.
Po skončení mé závodní činnosti jsem se začala věnovat trenérství a výuce lyžování i pořádání celoročních sportovních pobytů, to vše pod hlavičkou zapsaného spolku Skiwind.

Práci s lidmi beru jako poslání a snažím se jim předat pozitivní přístup ke sportu se zaměřením na všeobecný pohybový rozvoj, kreativitu pohybu a v souhře se zdravotní průpravou, která v dnešní generaci většinou chybí.“

Příroda je součástí člověka a toto vzájemné propojení je pro mě velice důležité. Proto pořádám pobyty vždy ve spojení s přírodou. Mou lásku ke sportu i mé celoživotní zkušenosti bych nyní ráda nabídla ve spolupráci s Mandalou v novém společném projektu „Pohybových pobytů“. Společně s Andy už se na vás těšíme!“

Rehabilitace po dětské mozkové obrně

Doris Průšová

Od roku 2021 jsem hledala rehabilitační, která by z důvodu mého handicapu mohla dojíždět až ke mně domů. Moc se mi to nedařilo, až mi byla v roce 2022 doporučena Andy, za což jsem zpětně velmi vděčná. Už na začátku našeho fungování mě zaujalo spojení vystudované rehabilitace s konceptem jógového energetického centra Mandala. Po roce pravidelného cvičení můžu zhodnotit, že se cítím mnohem lépe než před tím. Tudíž toto možná trochu neobvyklé spojení je pro mne velkým přínosem do života. A je mi ctí, že mohu být externí součástí Mandaly“.

Doris Průšová

Andrea dodává:

V roce 2022 jsem byla k mému velkému potěšení a štěstí seznámena s Doris (a od té doby za ní díky jejímu zájmu a zároveň podpoře, kterou vyjadřuje Mandale, s jejíž filozofií rezonuje, dojíždím pravidelně dvakrát týdně).

Doris je úžasná mladá žena s velkým potenciálem a hlubokým životním příběhem (seznámila mě s ní a doporučila mě Doris má dlouholetá klientka a kamarádka Aneta, které za toto významné propojení moc děkuji).

Doris byla po narození zjištěna DMO (dětská mozková obrna) a potřebuje pro pohyb využívat vozík. To je však jediné nedobrovolné omezení této úžasné ženy. Doris je inteligentní, soucitná a moudrá slečna, která vystudovala vysokou školu a je zaměstnaná na plný úvazek jako „Referent společné státní správy a samosprávy“ u HZS ČR.  Dále je také aktivní v projektu „O KROK“, kde působí jako členka pracovní skupiny, která se snaží bourat bariéry na pracovištích ve firmách.

Je mi ctí býti jí alespoň trochu nápomocna a přinést jí snad určitou drobnou úlevu na její Velké životní cestě. 

MANDALA / SOLNÁ JESKYNĚ 

Andrea Mlynáříková a Tereza Šnoblová

„S Terezou Šnoblovou a s její solnou jeskyní spolupracujeme od roku 2022. Tehdy mne Terka oslovila a nabídla mi možnost přijít do solné jeskyně s dětmi v rámci letního prázdninového příměstského tábora, který v Mandale pořádám od roku 2014. Přišlo mi to jako úžasný nápad nejen jako zpestření programu tábora, ale zároveň poskytnutí zdravotní podpory pro naše Mandaláčky“.  Andrea Mlynáříková

Když skončily tábory, přemýšlely jsme s Terkou, jak by šlo ve spolupráci pokračovat i v rámci celého roku. Tentokrát jsme za cílovou skupinu zvolili dospělé a nabídli jim možnost mé Harmonizační lekce, které praktikujeme v Mandale a souběžně vždy online a nabídnout je také v solné jeskyni. Tak jsme to zkusily a zájem začal být k potěšení nás všech veliký. Takže jsme postupně hledaly a našly stabilní termín, který by co nejvíce rezonoval s harmonogramem sol, Mandaly i klientek a vyplynul nám vlastně sám krásný poslední den pracovního týdne – pátek od 17h a Harmonizace v solné jeskyni se tak postupně stala pravidelným a nepostradatelným rituálem a úžasným doplněním či nadstavbou našeho Harmonizačního programu péče o zdraví v Mandale, který díky propojení Mandaly a solné jeskyně můžeme nabízet a poskytovat všem zájemcům a zdravý životní styl.              

V současné době jsou tedy Mandala a solná jeskyně spolu-pracovně propojeny v rámci celého roku pro dospělé a o letní prázdniny pro děti. Do blízké budoucnosti uvažujeme o rozšíření spolupráce v rámci celého roku také s dětskými skupinami.

Jsem potěšena že jsme propojily Harmonizaci a Zdraví (Mandalu a solnou jeskyni) a vytvořily jsme tento úžasný projekt pro dospělé i děti.                                                                                                                                                                                                         

MANDALA/ŠAMANSKÉ BUBNOVÁNÍ 

Ladislav Kročák – SAM MODRÝ MEDVĚD
Milena Kročáková – MOUCHA

www.mato.cz

„Vážíme si všech lidí, kteří dělají to, co Andy v Mandale, je to skvělá příležitost, aby se lidé v dnešní těžké době sdružovali. Děkujeme.Sam a Moucha☼.“

Andrea Mlynáříková dodává:

„Sam Modrý Medvěd a Moucha jsou k mému velkému potěšení po několik let již pravidelnými harmonizátory, ladiči a průvodci při Jarních a Podzimních rovnodennostech, které oslavujeme v Mandale. Jsou přispívateli a zesilovači těchto důležitých a silných období roku a svým úžasným Seminářem se šamanskými bubny a šamanským bubnováním jsou velkým přínosem pro všechny jeho účastníky a celou Mandalu“.  

Dovoluji si Sama a Mouchu nazvat svými hlubokými a věrnými a důležitými přáteli a mentory a jejich pravidelná přítomnost, ochota a pomoc Mandale po stránce energetické i finanční je nesmírným a neopomenutelným přínosem pro Mandalu jako projekt, jehož filozofie je poskytování harmonizačních programů pro všechny sdílné bytosti dobré vůle.

Velice si Sama a Mouchy vážím jako lidí, bytostí, čistých duší, stejně tak jako profesionálů a odborníků, kteří s laskavostí a láskou vedou své Semináře v rámci celé ČR a jsem velice vděčná za jejich ochotu a sounáležitost být součástí Mandaly.

Sam promlouvá:

„Vyrábím šamanské bubny a jezdím s nimi mezi lidi, protože si myslím, že zejména v dnešní době může buben současnému člověku v mnohém pomoci. Nejde jen o to si ve skupině zabubnovat s případným zajímavým zážitkem. Buben v tomto případě slouží jako vhodný rezonátor pro zesílení záměru.

Semináře, které nabízíme v rámci celé ČR jsou určeny pro lidi, kteří chtějí pracovat na svém duchovním rozvoji. Neodejdou jako neošamani, ale budou vědět, jak si usnadnit řešení každodenních situací“.

                                                                                                                                                                           

MANDALA/MATEŘSKÁ ŠKOLA

STUDENTSKÁ 3077, KLADNO

Jana Jiskrová – ředitelka

Andrea Mlynáříková o spolupráci se školkou:

Spolupráce s ředitelkou Mateřské školy Studentská 3077 Kladno paní Janou Jiskrovou započala v roce 2015, kdy jsem od ní dostala laskavou nabídku nejdříve chodit 1x týdně do mateřské školky praktikovat Harmonizační lekci pro pracovní tým školky spolu s paní ředitelkou. 

Následující rok mi paní ředitelka nabídla možnost učit ve školce také Dětskou jógu. Tato aktivita trvá od roku 2016 ve školce do současnosti a velmi si této možnosti a velkorysosti paní ředitelky Jiskrové vážím, stejně tak jako její velké podpory a pomoci nejen v oblasti pracovní.

S paní ředitelkou Janou Jiskrovou jsme navozovaly s postupujícím časem krásné a hluboké přátelství a dovoluji si ji považovat za svou spřízněnou duši, člověka velice blízkého mému srdci, mého rodinného přítele a bytost, která je vnitřně velmi bohatá, laskavá, přívětivá, moudrá, inteligentní, krásná a silná.

Je mi velkou ctí, a velkým požehnáním, že jsem mohla Janičku poznat a že zastává nezanedbatelnou a nepostradatelnou součást mého života a je zároveň součástí mého životního příběhu a já mohu být zase dílem toho jejího. Můj život velmi obohacuje, dalo by se říci pečuje o něj a také o celou mou rodinu. Velmi mi v životě po všech stránkách pomohla, je mým posluchačem i moudrým poradcem a já jí za to velmi děkuji a vděčím jí za mnohé. 

                                                                                                                                                                           

Zaujal vás náš program?