Jmenuji se Andrea Mlynáříková

Narodila jsem se 11. 05. 1976 ve znamení Býka. V čínském horoskopu jsem Drak a moje životní číslo je TŘI.
Jsem mámou dvou dětí, Karolínky a Filípka, které jsou narozené dvacet let po sobě :-).
Karolínka byla mou základní hybnou silou a motivátorkou k založení Mandaly.
V Mandale působila také jako lektorka těhotenské jógy, dětské jógy a byla vedoucí příměstských táborů.
Filípek se stal mandalským maskotem a ochráncem.
Jsem Zakladatelkou Centra energetické rovnováhy Mandala.
V Mandale současně působím jako Lektorka a Konzultantka (Průvodkyně) pro dospělé a děti.

Mé Školní Vzdělání:

 • V letech 1991-1995 jsem studovala Střední Ekonomickou Školu (Obchodní Akademii) ve Slaném, kterou jsem zakončila složením Maturitní zkoušky.
 • V letech 2003-2007 jsem studovala Vysokou školu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, Zdravotně Sociální Fakultu, obor Bio-Psycho-Sociální Rehabilitační Péče o Postižené Děti, Staré a Nemocné Osoby, kterou jsem ukončila složením Státní zkoušky, obdržením Diplomu a získáním titulu Mgr.
 • V letech 2005-2006 jsem absolvovala Rekvalifikační kurz „Základy podnikání se zaměřením na problematiku EU“, akreditovaný MŠMT, v délce 480. vyučovacích hodin, na Akademii Jana Amose Komenského v Kladně.Po absolvovaných zkouškách jsem získala Osvědčení absolventa.

Mé Lektorské Vzdělání:

S Vedením Cvičebních lekcí jsem začala v roce 1993 (ve svých 17 letech) a od té doby se lektorování věnuji aktivně, s láskou, nepřetržitě a stále :-).

 • V roce 1993 jsem absolvovala Rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT, ve Vzdělávacím zařízení Česká Asociace sport pro všechny (ACI – Akademie Cvičitelů a Instruktorů ČR) a získala jsem Certifikát cvičitelky Aerobiku.
 • V roce 2001 jsem absolvovala Rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT, na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., v rozsahu 15O. učebních hodin, s oprávněním pro vydání Živnostenského listu a obdržela jsem Certifikát Cvičitele Zdravotní tělesné výchovy. 
 • V letech 2003-2004 jsem obdržela velmi kladné Vyjádření od předsedkyně Sdružení CMP paní Ivany Vávrové o mé spolupráci jako fyzioterapeutky pro klienty Sdružení při jejich pobytech na Šumavě, kde jsem pracovala.
 • V roce 2005 jsem absolvovala Specializovaný seminář, akreditovaný MŠMT, ve Vzdělávacím zařízení Česká Asociace sport pro všechny (ACI – Akademie Cvičitelů a Instruktorů ČR), POWER JÓGA – BASIC.

Jmenuji se Andrea Mlynáříková

Narodila jsem se 11. 05. 1976 ve znamení Býka. V čínském horoskopu jsem Drak a moje životní číslo je TŘI.
Jsem mámou dvou dětí, Karolínky a Filípka, které jsou narozené dvacet let po sobě :-).
Karolínka byla mou základní hybnou silou a motivátorkou k založení Mandaly.
V Mandale působila také jako lektorka těhotenské jógy, dětské jógy a byla vedoucí příměstských táborů.
Filípek se stal mandalským maskotem a ochráncem.
Jsem Zakladatelkou Centra energetické rovnováhy Mandala.
V Mandale současně působím jako Lektorka a Konzultantka (Průvodkyně) pro dospělé a děti.

Mé Školní Vzdělání:

 • V letech 1991-1995 jsem studovala Střední Ekonomickou Školu (Obchodní Akademii) ve Slaném, kterou jsem zakončila složením Maturitní zkoušky.
 • V letech 2003-2007 jsem studovala Vysokou školu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, Zdravotně Sociální Fakultu, obor Bio-Psycho-Sociální Rehabilitační Péče o Postižené Děti, Staré a Nemocné Osoby, kterou jsem ukončila složením Státní zkoušky, obdržením Diplomu a získáním titulu Mgr.
 • V letech 2005-2006 jsem absolvovala Rekvalifikační kurz „Základy podnikání se zaměřením na problematiku EU“, akreditovaný MŠMT, v délce 480. vyučovacích hodin, na Akademii Jana Amose Komenského v Kladně.Po absolvovaných zkouškách jsem získala Osvědčení absolventa.

Mé Lektorské Vzdělání:

S Vedením Cvičebních lekcí jsem začala v roce 1993 (ve svých 17 letech) a od té doby se lektorování věnuji aktivně, s láskou, nepřetržitě a stále :-).

 • V roce 1993 jsem absolvovala Rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT, ve Vzdělávacím zařízení Česká Asociace sport pro všechny (ACI – Akademie Cvičitelů a Instruktorů ČR) a získala jsem Certifikát cvičitelky Aerobiku.
 • V roce 2001 jsem absolvovala Rekvalifikační kurz, akreditovaný MŠMT, na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o., v rozsahu 15O. učebních hodin, s oprávněním pro vydání Živnostenského listu a obdržela jsem Certifikát Cvičitele Zdravotní tělesné výchovy. 
 • V letech 2003-2004 jsem obdržela velmi kladné Vyjádření od předsedkyně Sdružení CMP paní Ivany Vávrové o mé spolupráci jako fyzioterapeutky pro klienty Sdružení při jejich pobytech na Šumavě, kde jsem pracovala.
 • V roce 2005 jsem absolvovala Specializovaný seminář, akreditovaný MŠMT, ve Vzdělávacím zařízení Česká Asociace sport pro všechny (ACI – Akademie Cvičitelů a Instruktorů ČR), POWER JÓGA – BASIC.

Další osvědčení:

 • V roce 2005 jsem absolvovala Kurz jógy (Školení jógy II. Třídy), akreditovaný MŠMT, pořádaný Českým Svazem Jógy, vedený Ivanou a Janem Knaislovými., v rozsahu 150 učebních hodin, které jsem 100% absolvovala,  z vlastního rozhodnutí jsem se ale neúčastnila závěrečné zkoušky.
 • V roce 2006 jsem dostala kladné hodnocení od Magistrátu města Kladna (Odbor sociální péče),kde jsem absolvovala svou praxi VŠ.
 • V letech 2006-2010 jsem obdržela dvě písemná Poděkování od AMERICAN SOKOL, Washington D.C. za vedení lekcí aerobiku a jógy v USA.
 • V letech 2009-2010 jsem obdržela dvě písemná Vyjádření a Doporučující dopisy od Arnie Reilly´s  Health For Life A Fitness Institute For Women, Washington D.C. u které jsem vedla 2x týdně lekce jógy pro US klientky.
 • V roce 2013 jsem absolvovala Specializaci, akreditovanou MŠMT, pod Svazem Aerobiku a po absolvování zkoušek jsem získala Certifikát základního stupně mezinárodně vzdělávacího programu FISAF – HATHA JOGA BASIC.
 • V roce 2015 jsem absolvovala Specializovaný kurz, akreditovaný MŠMT, pod Českým Svazem Aerobik u a Fitness FISAF, Specializace Dětská jóga, v rozsahu 20. učebních hodin) a získala jsem Certifikát Cvičitele dětské jógy.
 • V roce 2021 jsem absolvovala 4 ONLINE VZDĚLÁVACÍ WORKSHOPY, pod Českým Svazem Aerobiku a Fitness FISAF, v rozsahu 4x 4. učební hodiny a získala jsem Diplomy o absolvování: DOMA JÓGA, TĚLO BEZ BOLESTI, ZDRAVÁ ZÁDA A ZDRAVÉ CHODIDLO, JAK CVIČIT S TĚHOTNÝMI.

Z Teorie do Praxe:

 • Zpočátku 1993-2001 jsem vedla Aerobní formy cvičení (Kladno, Praha, Šumava, USA).
 • V letech 2002-2005 jsem vedla Dětskou ozdravovnu na Šumavě, pro děti s respiračními potížemi, kde jsem cvičila Zdravotní cvičení s dětmi i s jejich doprovodem.
 • V roce 2007-2010 jsem se setkala při mém 4. letém pobytu v USA s mou Učitelkou Jógy Arnie Reilly, která velmi obohatila mou dosavadní praxi právě o jógu a umožnila mi vést jógové lekce pro její klientky ve svém Fitness Institutu a pomohla mi také ucelit můj dosavadní směr vzdělání i praxe a potažmo způsob vedení mých současných Harmonizačních lekcí pro mé klienty.
 • V roce 2014 jsem založila Centrum energetické rovnováhy – MANDALA, kde jako lektorka působím v rámci Cvičebních (Harmonizačních) lekcí pro dospělé a děti.

Co konkrétně v Mandale osobně nabízím?

 • Lektorka individuálních a skupinových Harmonizačních lekcí pro Dospělé
 • Konzultantkou a průvodkyní Vědomých terapií
 • Lektorka „Mandaličky Jógičky“ (Jóga, cvičení, relaxace a terapie pro děti)
 • Organizátorka „mandalských“ letních příměstských táborů (Prázdninový Mandaláček = Tvořivé léto s Mandalou)
 • Lektora individuálních cvičebních programů pro děti a terapeutická konzultantka pro děti
 • Pořádám workshopy a teoretické i praktické semináře (cvičební i „duševní“)
 • Pracuji také externě (2017-2022 jóga pro děti v Dětském domově Ledce a Unhošť), od roku 2015 jóga pro děti v 20. MŠ Kladno, od roku 2022 Individuální RHB po DMO Tuchlovice.

Životní Křižovatky a Pilíře mé Životní cesty:

 • Otázky života a zákonitosti jeho pohybu a směru mne zajímaly už od dětství
 • Dětství samo o sobě přispělo k prvním impulsům a potřebám ptát se „PROČ“… a hledat odpovědi.
 • A nestačily mi obyčejné odpovědi na obyčejné (nebo i neobyčejné) otázky.
 • Mé dotazy či otázky byly „existenční“ a týkaly se plnohodnotného znovunalezení mého duševního zdraví tzv. otázka jeho „přežití“ či „nepřežití“ velmi zjednodušeně řečeno.
 • Odpovědi jsem hledala hodně, intenzivně, téměř nepřetržitě, hluboce a několik let, cesta to byla dlouhá a náročná.
 • Konečným či počátečním smyslem této Cesty bylo dostat se vlastně „na začátek své skutečné, vědomé cesty života.
 • „Šla“ jsem (či byla jsem „nucena“) jít se všemi svými otázkami „přímo až ke Zdroji“.
 • Postupně jsem odpovědi na své otázky (našla) či spíše dostala (prostřednictvím automatického psaní – což jsem v té době samozřejmě netušila, že je – pro mne to byla Tužka a papír). Posbírala jsem je, uchopila (pochopila) souvislosti a začala jsem pomáhat hledat odpovědi nejen sobě, ale i druhým.
 • Ve své terapeutické práci tedy vycházím z Univerzálních Zákonů a Principů života a „napojování se“ na sebe samu, resp. na primární Zdroj.
 • Po praktické či odborné stránce však využívám také zkušenosti svého dosaženého vzdělání. Univerzita v Oboru Rehabilitace, Psychologie, Sociální Práce a Speciální Pedagogiky mi poskytla důležitý podklad pro mou praxi, které se věnuji jak v Mandale tak i externě, a to ať už po stránce fyzické (cvičební), tak psychické (terapeutické a konzultační). Ekonomická škola mi zase velmi pomohla, abych dokázala své Centrum vést i po stránce manažerské, managementské a ekonomické.
 • V Harmonizační (cvičební) praxi spojuji princip „Vedení ze shora“ plus Harmonizační sestavu, kterou jsem vytvořila postupně, s citem, v souvztažnosti se svým vzděláním i vnímáním či „napojováním“ – tedy provázáním nástrojů a technik, které se mnou rezonují. (Zdravotní TV, Rehabilitace, Prvky Jógy, Čínská medicína, Čakrální systém, Aromaterapie, Relaxační techniky, Práce s energií, Karty… to vše navnímané a ucelené do jednotlivé lekce).

Osobní Poselství či „MOTTO“ Mandaly

 • Souhra všech dosavadních životních zkušeností, úkolů či lekcí dala impuls k vytvoření prostoru (Centra) pro všechny, kteří mají zájem (pomoci) otevřít se sobě, ptát se, hledat a najít sebe.
 • Vytvořila jsem projekt Mandala pro sdílení životních příběhů a situací, vzájemné myšlenkové propojování, osobní rozvoj, obohacování se a společný růst.
 • Nedílnou součástí Mandaly jsou děti (Mandaláčci), kteří jsou v Mandale proto, aby nezapomněly, kdo jsou.
 • Přijďte do Mandaly nacházet sebe, pocítit klid, být sami sebou ať jste už velcí, nebo malí.
Těším se na vás v Mandale      Mgr. Andrea Svatava Mlynáříková (Andy)

Zaujal vás náš program?