NAŠE CVIČEBNÍ LEKCE

POHYBEM A RELAXACÍ K ROVNOVÁZE

Jógová harmonizační terapie, Čchi-Kung, Power jóga, Vinyasa jóga, Pilates

Jógová Harmonizační terapie

Více informací o jógové harmonizační terapii

Jógovou harmonizační terapii jsem vytvořila na podkladě dosaženého vzdělání a 30ti-leté lektorské praxe v oboru rehabilitace, zdravotního cvičení a jógy.
Sestavila jsem cvičebně relaxační/zdravotně harmonizační, terapeutický program 
který je vhodný pro všechny, kteří mají chuť na sobě holisticky (celostně) pracovat.

Jde o ucelenou 
CVIČEBNĚ TERAPEUTICKOU PRAXI, která je technicky (cvičebně) jednoduchá, terapeuticky “jde do hloubky” a oba tyto parametry jsou provázány a prováděny citlivě a příjemně.
Cvičební část: jde o jednoduchou cvičební sestavu, která je plynulá, navazující a nenáročná (leh na zádech, na břiše, na všech čtyřech, v sedě) složená z jógové, relaxačně/meditační praxe a prvků zdravotního a rehabilitačního cvičení.
Terapeutická část: je součástí celé cvičební části, kde využívá práci s Energetickými centry (12-ti čakrami, dle Atlantského systému čaker), léčebnou vizualizaci, práci s vědomím, TČM a Pět elementů.

Terapeutická praxe má roční kontinuální návaznost, avšak lze ji využívat a navštěvovat i dílče a nesystematicky.

Absolvování JÓGOVÉ HARMONIZAČNÍ TERAPIE přináší hluboké uvolnění v oblasti těla i mysli a při dlouhodobějším praktikování může přinést a navodit automatické, vědomé vyladění, zharmonizování, rovnováhu = budete se cítit lépe a klidněji v běžném životě.

Jógová harmonizační terapie celkově trvá cca 70min a obsahuje cvičební část, terapeutickou část (vizualizace, práce s energií), relaxaci, čaj pro zdraví, aromaterapii oleji Doterra, karty.

MOŽNOSTI PRAKTIKOVÁNÍ:

  • V MANDALE
    V letním období lze harmonizační terapii provádět na zahradě Mandaly.
    V zimním období harmonizační terapii doprovází teplo a praskání v krbu, který je součástí cvičebního sálu.  
  • ONLINE – odkaz pro přihlášení najdete ZDE.
?

Mgr. Andrea (Svatava) Mlynáříková

Lektorka Jógové harmonizační terapie

Skupinově / Individuálně – Osobně / Online

+ 420 723 754 391

mandala@mandala-cer.cz

4 + 10 =

 „Mým záměrem je hledání a nalézání rovnováhy v tom, co žijeme a děláme, těším se na vás, Andrea…“

Čchi-Kung

Více informací o Čchi-Kung

V Mandale se specializuji na vedení lekcí Čchi-kungu. Zhong Yuan qigong (Čung-jüan čchi-kung) je tisíce let starý systém (název je odvozen od oblasti vzniku, tedy středního toku Žluté řeky, v oblasti Shaolin Temple) založený na práci s energíí – na energetických kanálech, biologicky aktivních bodech na povrchu těla, energii jin a jang (vzájemná interakce dvou protikladů), na učení o pěti prvcích wu-sing (používá stejnou koncepci jako TČM). 

Při cvičení se zaujímají zcela specifické polohy statické nebo dynamické s představováním si obrazů či vizualizací pomocí vědomí. Výuka a osvojení tohoto systému nevyžaduje žádné změny ve stravování, ve způsobu života či práce. Systém je zaměřen na ozdravění člověka a rozvoji tvořivých i zvláštních schopností (intuice..). Ti, kdo praktikují tento systém nepodléhají stresu, získávají vnitřní rovnováhu, optimismus a hlavně zdraví.

Pravidelná cvičení pomáhají doplnit energii do našeho energetického systému a tím uzdravit naše fyzická těla. Postupně nás vede k hlubokému vnitřnímu klidu a k propojení s vnitřní moudrostí, k pocitu štěstí( šťastné vztahy, štěstí plynoucí ze vzájemného pochopení, z vědomé volby své Cesty), k získání moudrosti a pochopení zákonitostí přírody a Vesmíru, dále k dlouhověkosti s vitálním tělem a jasnou myslí. Stačí znát zákonitosti získávání energie z vnějšího prostředí, uchovávání a její kultivace v nás. 

Cvičení je dostupné lidem každého věku. Tento systém stojí mimo náboženství i ideologii.

Je to vyšší úroveň seberozvoje. Stáváme se sami sobě “mistrem“. 

?

MONIKA NOVÁČKOVÁ, Dis.

Lektorka Čchi-Kungu

+ 420 724 293 944 

mandala@mandala-cer.cz

 Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné”.
Antoine De Saint-Exupéry

Power jóga, Vinyasa jóga, Pilates

POWER JÓGA
Jóga = spojení pohybu a dechu. A když k těmto dvěma aktivitám přidáte trochu energie a úsilí v pozicích, je z toho POWER JÓGA, která tvaruje nejen tělo, ale i mysl.

Takže pokud hledáte nějakou tělesnou aktivitu, při které si chcete odpočinout a zároveň „makat“, je POWER JÓGA pro vás tou pravou volbou.

VINYÁSA JÓGA
Co je VINYÁSA? Je to velmi intenzivní a náročná forma jógy, kdy se mění pozice v rytmu dechu.
Takže pro tento druh jógy, abyste ji mohli zvládat, je potřeba znát základy jógy a její ásany.

PILATES
PILATES je úžasná pohybová aktivita, ve které posilujete hlavně svaly středu těla = hluboké svaly, kam patří pánevní dno, bránice a svaly okolo páteře.
Lze cvičit pouze s vlastní váhou těla, nebo pro zvýšení efektu lze využít pomůcky, jako jsou velký míč, overball, činky, gumičky, čočky, válce atd., kde naše hluboké svaly (a nejen ony) dostanou řádně zabrat.

?

IVETA SALAMÁNKOVÁ

Lektorka Power jógy, Vinyasa jógy a Pilates

+ 420 777 970 706

mandala@mandala-cer.cz

„Cvičení a lektorování je pro mě vášeň, které se s láskou věnuji celý svůj život.“ 

Těšíme se na vás v Mandale.